Månedsarkiv: marts 2015

Truth be told; Jeg ekstatisk over at huske tilbage på min sidste skoledag…

Det er ik en hemmelighed, at for ovenud mange er sidste skoledag en formiddag, de er overbevist om, at de vil erindre resten af livet. Mange glæder sig til deres sidste skoledag adskillige dage i forvejen. Teenagernes sidste skoledag kan falde ind under kategorien som en ”rite of passage”. På samme måde som konfirmationen, accentuerer den sidste skoledag stadiet fra barndom til voksen. Lige på den anden side lurer dagligdagen som voksen med en højere grad af ængstelser. Fortidige kilder har sandsynliggjort, at modsætningsforholdet mellem barn & voksen er en skillelinje, som dukkede op i oplysningstiden. Hvis man anskuer det historisk, er denne adskillelse altså ik noget naturgivent, men noget, som er kommet frem i en specifik sammenhæng. Og dét er nøjagtig dét en udførlig undersøgelse formår at illustrere. Jeg erindrer med tårer i øjnene min sidste skoledag, hvor samtlige elever havde været ude & bruge penge på sidste skoledag kostumer. Alle perleveninderne og jeg havde brugt moneter på de samme jakker – vi var klædt ud som Pink Ladies – som fra filmklassikeren Grease!

Min fantastiske sidste skoledag står skarpt i min hukommelse. I mit professionelle liv er jeg kulturhistoriker, & har af den årsag forsket i dé forståelser, unge associerer med deres sidste skoledag. For langt størstedelen er deres sidste skoledag af betydning, og megen forskning har forsket i, hvilke betydningslag, som sidste skoledag får påduttet. Jeg arbejder med at greje, hvorledes folk indretter sig. Fakultetet har gjort alvor af en tanke, og udført feltarbejde under en sidste skoledag, hvor vi sammen udredte samtlige af de studerendes selektion af sidste skoledag kostumer. Dét kom der en sensational artikelrække ud af, som senere er blevet købt af et forlag. Såfremt I har interesse i at lære kolossalt meget mere om den sidste skoledag som kulturhistorisk fænomen, kan de interesserede lokalisere vores bog i den tætteste boghandler akkurat nu… Det er god viden, vil vi garantere. En rapport, som absolut kan forstørre jeres syn på livet, og dét er aldrig nogensinde dårligt…

Langt de fleste unge personer er meget optagede af at købe de helt fantastiske sidste skoledag kostumer…

For ovenud mange er sidste skoledag en skoledag, de har i sinde at mindes lige til de bliver gamle. Flere mennesker ser frem til deres sidste skoledag uhørt mange dage i forvejen. En persons sidste skoledag kan ifølge flere antropologer falde ind under kategorien som en overgangsrite. På samme måde som dåbsbekræftelsen, betegner den sidste skoledag udviklingsfasen fra barndom til voksen. I nær fremtid lurer livet som voksen med de dertilhørende gøremål. I denne kontekst er det relevant, at divergencen mellem barn & voksen er et grænseskel, som vågnede i oplysningstiden. Hvis vi ser historisk på dét, er denne sondring jo ikke en ”natural given thing”, men derimod noget, der er dannet i en specifik kulturel sammenhæng. Og dét er lige præcis dét en sociologisk undersøgelse formår at bevise. Jeg erindrer med tårer i øjnene min sidste skoledag, hvor samtlige studerende havde været ude og spendere penge på sidste skoledag kostumer. Jeg holdte af at bære kostumer, da jeg var yngre, så jeg var lykkelig.

Vores sidste skoledag betyder uden tvivl meget for mig. Jeg er uddannet etnolog, & har af den årsag udforsket de betydninger, folk associerer med deres sidste skoledag. For majoriteten er deres sidste skoledag tungtvejende, og en hel del forskning har analyseret, hvilke værdier, som denne dag får tillagt. Jeg arbejder med at indse, hvordan mennesker lever. En medforsker og jeg har praktiseret feltarbejde i sammenhæng med en sidste skoledag, hvor vi studerede pigernes og drengenes valg af sidste skoledag kostumer. Dét kom der en fascinerende redegørelse ud af, der senere er blevet købt af et forlag. Så hvis I har lyst til at lære mere om den sidste skoledag som praksis, kan de personer opstøve mine kollegaers og min undersøgelse i den nærmeste studenterboghandel lige nu! Det er svær viden, kan jeg bestemt mene. Læsestof, som muligvis kan udvide jeres tilgang til verden, og dét er overhovedet ikke dårligt…